Początek kolejnego etapu prac budowlanych w strefie wejścia do Parku Kulturowego

Nadal trwają prace budowlane związane z zagospodarowaniem strefy wejścia do Parku Kulturowego. Po otwarciu przed kilkoma tygodniami mostu dla pieszych nad strumieniem Lindebach przystąpiono do zagospodarowania sąsiadującego z nim terenu. Celem jest zaaranżowanie terenu na kształt dużego placu ukazującego otwarte wejście do Parku Kulturowego. Najpierw w toku prac rozbiórkowo-wyburzeniowych stworzy się warunki umożliwiające położenie nowej nawierzchni brukowej. W kolejnym zaś roku teren uzupełnią dalsze elementy aranżacyjne oraz drzewa. Prosi się pieszych i rowerzystów o zwrócenie bacznej uwagi na tablice informacyjne na placu budowy.

Park Kulturowy z sąsiadującym z nim jeziorem Tollensesee stanie się wskutek działań prowadzonych w strefie wejściowej jeszcze atrakcyjniejszy i w przyszłości lepiej skomunikowany ze śródmieściem Neubrandenburga.

Ansprechpartner DE 

Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg 

Julia Manthe
Friedrich-Engels-Ring 53
17033 Neubrandenburg 

Tel.: (+49) 395 5552129
julia.manthe@neubrandenburg.de 

Osoba kontaktowa PL 

Centrum Kultury 105 w Koszalinie 

Izabela Wilke 
ul. Zwycięstwa 105 
75-001 Koszalin 

tel. 94 347 57 55, 607 882 485
izabela.wilke@ck105.koszalin.pl 

Impressum     Datenschutz     

Top